Ongeveer vanaf groep 6 moet je werkstukken en verslagen maken voor school. Je pakt je computer en knipt, kopieert, plakt en… typt.

Wist jij dat wanneer je op de juiste manier typt:
• je je beter op de inhoud kan concentreren?
• je de kans op RSI-klachten verkleint?
• je veel sneller typt? 

Goed typen levert een beter eindproduct op in minder tijd.

Jij kunt bij COL Opleidingen als leerling van groep (6), 7 of 8 een cursus computertypen/ tekstverwerken volgen. Je leert via een online typecursus met tien vingers blind typen. De cursus is interactief en doe je in een wereld vol leuke activiteiten. Vingervlug word je zeker!

Voordelen typecursus

In het basisonderwijs, maar zeker ook in het voortgezet onderwijs, moeten leerlingen veel werkstukken, boekverslagen en andere opdrachten met de computer maken. Als iemand dat vlot en gemakkelijk kan, levert dat veel tijdwinst op. Maar dat is het niet alleen. Het zal beslist ook in punten schelen als zijn/ haar werk er goed en verzorgd uitziet! De praktijk leert dan ook dat de cursus computertypen/ tekstverwerken iemand een aanzienlijke voorsprong geeft.

Typevaardigheid levert een beter eindproduct op in minder tijd.

COL Opleidingen biedt leerlingen van groep (6), 7 en 8 van basisscholen een cursus computertypen/ tekstverwerken aan. Via een interactief programma leert uw kind met tien vingers blind typen. Deze cursus staat midden in de belevingswereld van het kind. Tijdens de cursus werkt uw kind toe naar een toetsenbordvaardigheid van tenminste 100 aanslagen per minuut. Daarnaast ontvangt hij of zij tekstverwerkingsopdrachten om het werken met Word danwel Google documenten eigen te maken. De cursus kan worden afgesloten met een landelijk erkend diploma Computertypen/ Tekstverwerken via het CBT (Centraal Bureau Typevaardigheid, voorheen VSLM).

Dyslexie geschikt

Kinderen met dyslexie hebben moeite met het automatiseren van vaardigheden. Bij hen gaat lezen en schrijven niet automatisch. Zij spiegelen, draaien en verwisselen veel letters. Als zij blind leren typen heeft dit grote voordelen. Zo heeft het een goede invloed op de schrijf- en leesvaardigheid, doordat letter- en woordherkenning verbeteren. Ook geeft het leerlingen meer rust en overzicht, doordat ze niet meer eindeloos hoeven te schakelen tussen beeldscherm en papier, nu hun vingers typen wat de ogen lezen. Ze kunnen zich nu optimaal concentreren op de inhoud van de lesstof.

TypeWorld is een heel geschikt programma voor kinderen met dyslexie. Hierin wordt op de volgende manieren rekening gehouden met dyslexie:
– De leerling kan zelf een lettertype kiezen dat voor hem prettig is.
– Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven.
– Bij verschillende oefeningen kunnen de letters uitgesproken worden.
– De leerling typt letter voor letter en krijgt direct feedback.
– De letters zijn afwijkend van elkaar, ook gespiegeld of gedraaid.
– De letter die getypt wordt, is afwijkend van kleur en is onderstreept.


Waarom leren typen met een begeleider?

Een typecursus, hoe leuk ook, is een vaardigheidstraining die veel oefening vereist. Onderzoek wijst uit dat goede begeleiding bij een typecursus belangrijk is voor de voortgang en de resultaten van kinderen. De eindscore van kinderen met begeleiding is gemiddeld 15% hoger.

De begeleiding wordt verzorgd door Engeline Schreurs. Ze ondersteunt intensief, houdt de vorderingen in de gaten, stimuleert en motiveert. Daarbij is ze beschikbaar voor vragen en stuurt bij waar dat nodig is, tijdens de lessen en via een intern mailsysteem.

COL Opleidingen verzorgt op diverse locaties typecursussen.
Iedereen kan zelf een geschikte locatie kiezen:

MAANDAAG

  • 13.30 uur – 14.45 uur op basisschool ’t Kempken*
  • 15.15 uur – 16.30 uur op obs ’t Waliën
  • 16.45 uur – 18.00 op Chr. Coll. Schaersvoorde

DINSDAG

  • 14.15 uur – 15.30 uur op de Kon. Wilhelminaschool*

WOENSDAG

  • 14.15 uur – 15.30 op obs Bargerpaske
  • 16.30 uur – 17.45 uur op Chr. Coll. Schaersvoorde

VRIJDAG

  • 12.45 uur – 14.00 op obs Bargerpaske
  • 14.30 uur – 15.45 uur op obs De Kolibrie*
Voor deze lesgroep vinden de laatste lessen (ter voorbereiding op het examen)  i.o. plaats op obs Bargerpaske of Chr. Coll. Schaersvoorde.
Groepen en locaties

COL Opleidingen legt de focus op basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8, maar ook oudere of jongere leerlingen kunnen bij Engeline terecht. Er wordt gewerkt in kleine groepen waarin veel ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de leerlingen.
Leerlingen die zich willen aanmelden kunnen kiezen uit een groot aantal locaties en lestijden.

Start van de cursus

Doorgaans starten de cursussen in september en lopen ze door tot medio maart/april. In principe kan het cursusaanbod van COL Opleidingen op iedere gewenste locatie worden uitgebreid, mits die locatie is voorzien van voldoende pc’s. Op verzoek en bij voldoende belangstelling (of als het aantal aanmeldingen hier aanleiding toegeeft) behoren dus extra lestijden/-locaties tot de mogelijkheden.